Akwa Ibom Postcode

Urue-Offong LGA Postal/Zip Codes (Akwa Ibom State)

Urue-Offong local government area of Akwa Ibom State, Nigeria, has 6 districts which all use different postal/zip codes.

Here are the postal/zip codes for Urue-Offong:

Afaha

Location within Afaha use the same:

LocationPostcode
Okpo523107
Uboro Oron523107

Egughu

LocationPostcode
Elei523112
Ibetong Nsie523112

Ibighi

Some areas in Ibighi use different code. Check the table below for your area:

LocationPostcode
Oyubia523109
Uya Oron523109
Okuko523109
Oyoku Ibighi523109
Afaha Akai521107
Atiabang521107
Oyoku Assang521107
Urue Ita521107

Okiuso

Some areas in Okiuso use different postcode. See table below for your area:

Locationpostcode
Atte523111
Umeme523111
Akai Nyo521106
Isa Okiuso521106
Itak Okiuso521106
Udung Afiang521106
Udung Amkpe521106
Udung Ukpong521106
Udung Ulo521106
Udung Umo521106

Ubodong

All locations within Udobong use the same:

Locationpostcode
Abiak Elibi523108
Udung Eta523108
Anai Okpo523108
Udung Okpor523108
Edok523108
Udung Uwe523108
Eyetong523108
Ukuda523108
Eyo Eyekip523108
Urue Offong523108
Eyo Okwong523108
Eyo Ufuo523108
Eyo Uwesong523108
Eyo Uya523108
Eyobiasang523108
Eyokpifie523108
Eyulor523108
Oduonim Isong Inyang523108
Oduonim Oro523108
Okossi523108
Ubodung523108

Ukwong

Some areas in Ukwong ward use different code. Check the table below for your exact location:

LocationPostcode
Mbokpu-Eyokan523110
Mbukup-Uko-Akai523110
Ibetong-Eweme523110
Ikpe523110
Mbokpu-Eyo-Ima523110
Utine Ndoung521104
Ebighi Anwa Oro521104
Etieke Udong Eto521104
Eweme521104
Eyo Nku521104
Itak Uyati521104
Mbukpo Oduobo521104
Ndoung521104
Osu Offi521104
Oti Oron521104
Otieke521104
Ubak521104
Utine Eyekung521104
Afaha Osu521104
Ebighi Anwa Ikpi521104
Akai Ati523115
Akai owu523115
Akprang523115
Eprang Udo523115
Ibaka (Uda)523115
Isong Inyang523115
Kprang (Uda)523115
Mkpang Utong523115
Offi (Uda)523115
Onukim (Uda)523115
Osu Udesi523115
Udung Eyo Unyenge523115
Uke Nteghe523115
Utit Atai Unyenge523115

Related Articles

Back to top button