Akwa Ibom Postcode

Oron LGA Postal/Zip Codes (Akwa Ibom State)

Oron local government area of Akwa Ibom State, Nigeria, has 4 districts which all use different postal/zip codes.

Here are the postal/zip codes for Oron:

Afaha Okpo

Some areas within Afaha Okpo use different code. See table below carefully for your exact location:

LocationPostcode
Eyobisung523105
Eyofin523105
Uboro Isong Inyang523105
Udung Adatang523105
Udung Esio523105
Udung Uko523105
Usung523105
Eyo Ulung523105
Eyo Uwe523105
Edikor Eyiba523105
Edikor Eyobiosio523105
Edikor Eyokpu523105
Eniongo523105
Eye Oko523105
Eyo Atai523105
Eyo Atang523105
Eyo Ating-Osung523105
Eyo Ebieme523105
Eyo Esio Osung523105
Eyo Nsek523105
Eyo Okponung523105
Eyo Ukpe523105
Eyo Uliong523105
Udung Ulo523101
Udung Usotaiudung Ekung523101
Eyo Ekung Inyang523101
Eyo Obiosio523101
Udung Esien523101
Esin Ufot523101
Esuk Oro523101
Udini523113
Udombo523113
Udung Eyo Adaeba523113
Uko Akpan523113
Ekiebong523113
Eyo Efai523113
Eyo Ukut523113
Ibete523113
Ibuet Ikot523113
Uba523113
Ubotuong523113

Eyo Abasi

All the locations within Eyo Abasi use the same code:

LocationPostcode
Akai – Ikon523120
Udung Ekung523120
Udung Ekung II523120
Udung Osin523120
Udung Uko523120
Udung Usotai523120
Uko Okwong523120
Uko Uyokim523120

Eyotong

All areas within Eyotong use the same:

LocationPostcode
Eyo – Esang – Obisung523121
Eyo – Esio -Uwak523121
Eyo – Okpo – Oyo523121
Eyo – Orokra – Usuyak523121
Eyo – Otong – Uwe523121
Eyo – Oyete523121
Udung – Obisung523121

Uya Oro

Areas within Uya Oro use the same:

LocationPostcode
Eyo – Atta523118
Eyo – Esu523118
Eyo – Ifang523118
Eyo – Odiong523118
Eyo – Okpo523118
Eyo – Uya523118
Udung – Okwong523118
Udung – Uwe523118

Related Articles

Back to top button