Akwa Ibom Postcode

Udung-Uko LGA Postal/Zip Codes (Akwa Ibom State)

Udung-Uko local government area of Akwa Ibom State, Nigeria, has 4 districts which all use different postal/zip codes.

Here are the postal/zip codes for Udung-Uko:

Afaha Okpo

Some areas within Afaha Okpo do no use the same postcode. Check the table below carefully for your exact location:

LocationPostcode
Eyobisung523105
Eyofin523105
Uboro Isong Inyang523105
Udung Adatang523105
Udung Esio523105
Udung Uko523105
Usung523105
Eyo Ulung523105
Eyo Uwe523105
Edikor Eyiba523105
Edikor Eyobiosio523105
Edikor Eyokpu523105
Eniongo523105
Eye Oko523105
Eyo Atai523105
Eyo Atang523105
Eyo Ating-Osung523105
Eyo Ebieme523105
Eyo Esio Osung523105
Eyo Nsek523105
Eyo Okponung523105
Eyo Ukpe523105
Eyo Uliong523105
Udung Ulo523101
Udung Usotaiudung Ekung523101
Eyo Ekung Inyang523101
Eyo Obiosio523101
Udung Esien523101
Esin Ufot523101
Esuk Oro523101
Udini523113
Udombo523113
Udung Eyo Adaeba523113
Uko Akpan523113
Ekiebong523113
Eyo Efai523113
Eyo Ukut523113
Ibete523113
Ibuet Ikot523113
Uba523113
Ubotuong523113

Okpo clan

Locations within Okpo Clan use the same:

LocationPostcode
Enino523105
Eyiba523105
Eyo Ating Osung523105
Eyo Esin523105
Eyo Esio Usung523105
Eyo Uliong523105
Eyo-Ating523105
Eyobiosio523105
Eyofin523105
Eyoko523105
Eyokponung523105
Eyokpu523105
Eyosio-Osung523105
Eyotai523105
Udng Otok523105
Udung Adatang523105

Ubodung

Areas in Ubodung use on code:

LocationPostcode
Ekim523106
Ubodung523106

Ubodung Clan

Locations within Ubodung Clan use the same:

LocationPostcode
Ekim523106
Ubodung523106

Related Articles

Back to top button