Akwa Ibom Postcode

Mbo LGA Postal/Zip Codes (Akwa Ibom State)

Mbo local government area of Akwa Ibom State, Nigeria, has 6 districts which all have varying postal/zip codes.

Here are the postal/zip codes for Mbo LGA:

Afaha Okpo

Some locations within Afaha Okpo use different postal/zip codes. Check the table below carefully for your location:

LocationPostcode
Eyobisung523105
Eyofin523105
Uboro Isong Inyang523105
Udung Adatang523105
Udung Esio523105
Udung Uko523105
Usung523105
Eyo Ulung523105
Eyo Uwe523105
Edikor Eyiba523105
Edikor Eyobiosio523105
Edikor Eyokpu523105
Eniongo523105
Eye Oko523105
Eyo Atai523105
Eyo Atang523105
Eyo Ating-Osung523105
Eyo Ebieme523105
Eyo Esio Osung523105
Eyo Nsek523105
Eyo Okponung523105
Eyo Ukpe523105
Eyo Uliong523105
Udung Ulo523101
Udung Usotaiudung Ekung523101
Eyo Ekung Inyang523101
Eyo Obiosio523101
Udung Esien523101
Esin Ufot523101
Esuk Oro523101
Udini523113
Udombo523113
Udung Eyo Adaeba523113
Uko Akpan523113
Ekiebong523113
Eyo Efai523113
Eyo Ukut523113
Ibete523113
Ibuet Ikot523113
Uba523113
Ubotuong523113

Effiat

Locations within Effiat use the same:

LocationPostcode
Akpa Nkanua523114
Akwa Obio Effiat523114
Asiok Obufa523114
Esuk Anwang523114
Ibuot Utan523114
Ine Inua Abasi523114
Inua Abasi523114
James Town523114
Mbe Ndoro523114
Obio Iyata523114
Obong Nim523114
Usuk Effiat523114
Utan Antai523114
Utan Brama523114
Utan Udombo523114
Utang Efiong523114

Ibiaku

Some locations within Ibiaku use different code. Check the table below carefully for yours:

LocationPostcode
Ikot-Akpabong534109
Ikot-Ebak534109
Minya Ntak534109
Ndot-Abat Nya534109
Nya Odiong534109
Esa Ekpo534109
Ibekwe-Akpan Nya534109
Ibiaku Esa Ekpo534109
Ikot Abasi Akpan534109
Ikot Abia Enin534109
Ikot Aka534109
Ikot Ata-Nung Ikono534109
Ikot Ekpenyong.534109
Ikot Idiong534109
Ikot Itina534109
Ikot Ntot534109
Ibiaku Ata531105
Ibiaku Ikot-Ukana531105
Ibiaku Okpo531105
Mbiabong Ikon-Ekpene-Oton531105
Ndiya Mfia531105

Ikpa Ibom

All the locations within Ikpa Ibom use the same code:

LocationPostcode
Ikot Eto534111
Ikot Iseghe534111
Ikot Obio Ekpong534111
Ikot Obio Ndoho534111
Ikot Obio-Akai534111
Ikot Okop – Odong534111
Ikot Oyoro534111
Ikot Ukwa534111
Ikotn Inyang-Okop534111
Ndom Gbodom534111
Ndom Ibotio534111
Obioete534111
Ikot Enin534111
Ikot Etefia Ukam534111
Atanuk534111
Ekim534111
Ibiotio534111
Ikot Aba534111
Ikot Akata534111
Ikot Akpa-Ekop534111
Ikot Akpabio Ukam534111
Ikot Akpaden534111
Ikot Akpan Ukam534111
Ikot Ayan534111
Ikot Edim534111
Ikot Edong Ukam534111
Ikot Ekong534111
Ikot Ekpang534111

IKpo Ikono

All the locations within Ikpo Ikono use the same:

LocationPostcode
Asana534110
Ekpuk534110
Ibianga534110
Iffe534110
Ikot Abia-Utok534110
Ikot Afang534110
Ikot Eda534110
Ikot Ekpaw534110
Ikot Enyienge534110
Ikot Esen Akpan Ntuen534110
Ikot Mkpeye534110
Ikot Obio-Nso534110
Ikot Umiang534110
Ikot Unya534110
Iton534110

Ukwong

Some locations within Ukwong use different codes. Check the table below carefully for your specific location:

LocationPostcode
Mbokpu-Eyokan523110
Mbukup-Uko-Akai523110
Ibetong-Eweme523110
Ikpe523110
Mbokpu-Eyo-Ima523110
Utine Ndoung521104
Ebighi Anwa Oro521104
Etieke Udong Eto521104
Eweme521104
Eyo Nku521104
Itak Uyati521104
Mbukpo Oduobo521104
Ndoung521104
Osu Offi521104
Oti Oron521104
Otieke521104
Ubak521104
Utine Eyekung521104
Afaha Osu521104
Ebighi Anwa Ikpi521104
Akai Ati523115
Akai owu523115
Akprang523115
Eprang Udo523115
Ibaka (Uda)523115
Isong Inyang523115
Kprang (Uda)523115
Mkpang Utong523115
Offi (Uda)523115
Onukim (Uda)523115
Osu Udesi523115
Udung Eyo Unyenge523115
Uke Nteghe523115
Utit Atai Unyenge523115

Related Articles

Back to top button