Odogbolu Postal or Zip Codes (Ogun State)

Odogbolu is one of the twenty (20) Local Government Areas (LGAs) in Ogun State, Nigeria. It is made up of several towns and districts that make use of varying postal or zip codes.

Here are the postcodes for Odogbolu:

Alekunifesowapo

LocationPostcode
Ogudu120104
Okunowa120104
Omju Warun120104
Owoyade120104
Adofe120104
Aiyepe120104
Araromi120104
Eyinwa120104
Ijesa Ijebu120104
Isaye120104
Itamerin120104
Moloko120104
Odogbolu120104
Ogoji120104

Leguru

LocationPostcode
Ite Merin120103
Oke Orundun120103
Jobore120103
Omu120103
Larowo Ogbo120103
Ososa120103
Latotun120103
Shibadewa120103
Maraika120103
Moloko120103
Odo Agameji120103
Odo Alumapebi120103
Odo Epo120103
Odo Oba120103
Odo Sikanwa120103
Odoja120103
Odoragba120103
Odosenlu120103
Ita – Epo120103
Ogbo120103
Itanrin120103
Oke Lamuren120103
Ababa120103
Ibido120103
Ilado120103
Abapawa120103
Ibido Omu120103
Ilado ogbo120103
Abatiwa120103
Idido Ogbo120103
Ilawe Ogbo120103
Adofe120103
Idiru120103
Imagbon120103
Agoro120103
Idotun120103
Imaka120103
Aiyepe120103
Idowa120103
Imaweje120103
Akio120103
Iganke120103
Imodi ijasi120103
Ala120103
Igbile120103
Imodi Ijebu120103
Ebute Odo120103
Igbomowo120103
Imoro120103
Egb-Imosu120103
Ijagun120103
Imoru120103
Egbe120103
Ijele120103
Imosan120103
Emuren120103
Ijesa -Ijebu120103
Iperin120103
Erinlu120103
Ikangba120103
Irete120103
Eriwe120103
Ikise120103
Isanyin ogbo120103
Eyinwa120103
Ikoto120103
Ibefun120103
Ikoto -Ogbo120103