Kiri Kasama Postal or Zip codes (Jigawa State)

Kiri Kasama is one of the 27 Local Government Areas (LGAs) in Jigawa State, Nigeria. Its headquarters is located in the town of Kiri Kasama.

All the areas located within the LGA make use of the same postal or zip codes.

Here are the postcodes for Kiri kasama LGA:

LocationPostcode
Kabak731104
Kadira731104
Lafiya731104
Madachi731104
Mailakaun731104
Margadu731104
Marma731104
Matara Babba731104
Mattafari731104
Salwri731104
Tage Gari731104
Tasheguwa731104
Garin Mai-Unguwa731104
Turabu731104
Iyo731104
Jarmari731104
K-Kasamma731104
Abunabo731104
Adiyani731104
Arin731104
Baturiya731104
Buluncai731104
Dagana Bulama731104
Dawa731104
Fandum731104
Gadua731104
Gagiya731104
Garbagal731104
Garin Babba731104