Idanre Postal or Zip Codes (Ondo State)

Idanre is a Local Government Area (LGA) in Ondo State, Nigeria. Wards and town within the LGA make use of varying postal or zip codes.

Here are the postcodes for Idanre:

Alade

LocationPostcode
Aboekan340109
Sama340109
Akindana340109
Tejugbola340109
Aponmu-Lona340109
Aseigbo340109
Geberiwojo340109
Ikako340109
Imolumo-Iloro340109
Ipinlerere340109
Ipoba 1 & II340109
Ipoba-Jomu340109
Itaidorun340109
Lafere340109
Lokuta340109
Meromi340109
Oike-Anifor340109
Owena-Ayetoro340109

Odoe Idanre

LocationPostcode
Okedo -Manare340108
Omilade-Januyi340108
Omilifon 1 & 2340108
Opa-Omiolosun340108
Owo340108
Owomofewa340108
Teniola340108
Ubi 1 & II340108
Ugbepo340108
Arisin I & II340108
Irowo-Sasere340108
Odo-Ewu340108
Arun340108
Isan Jigbokin340108
Odo-Orisa340108
Ago-Joshua340108
Atosin340108
Isurin340108
Ojadale340108
Ajagbusi340108
Ayede340108
Itanarowa-Asoko340108
Oke-Ala340108
Ajebamidele340108
Ayefemi340108
Itogun-Adaja340108
Ajegunle-Orunbato340108
Baale Ojumu340108
Iwonja340108
Ajipowo Cims &340108
Bajare340108
Jingbe340108
Akinmoji340108
Daralode340108
Labuwa340108
Ala-Elefosan340108
Eripose340108
Lisagba340108
Ala-Goke340108
Fayomi340108
Loagbo340108
Ala-Omiliyan340108
Gbalegi340108
Malan340108
Aladura340108
Ido Oshinle340108
Meth. High School340108
Anukansugba340108
Igbolowowa340108
Obatedo-Bamotula340108
Apefon340108
Ijama340108
Odeja340108
Arapa340108
Iramuji-Agbaje340108
Odeja Orts II340108
Aribigbola340108
Ironwon Igbatayo340108
Odele340108
Abababubu340108
Abalaka340108

Owena

LocationPostcode
Apomu340107
Elebiseghe340107
Erijo340107
Esale340107
Farm Settlement Poun340107
Jingbe340107
Jonibola340107
Ofosu340107
Oke-Idanre340107
Omifunfun340107
Onisere340107