Ibaji Postal or Zip codes (Kogi State)

Ibaji is one of the twenty-one (21) Local Government Areas (LGAs) in Kogi State, Nigeria, with headquarters is located in the town of Onyedege.

There are several areas located within the LGA that make use of the same postal or zip codes.

Here are the postcode for Ibaji LGA:

LocationPostcode
Aya271105
Nokwa271105
Onuabo271105
Echango271105
Obale271105
Onyedega271105
Echeno271105
Obele271105
Orofuanefe271105
Efe271105
Odakupu271105
Ugbugbo271105
Ejule271105
Odeke271105
Ugwata271105
Ete271105
Odomomo271105
Ujeh271105
Ibaji271105
Ofanwa271105
Unale271105
Ibaoko271105
Ofronla271105
Ika271105
Ogbagwu271105
Ikenye271105
Ogwu271105
Ikola271105
Ojila271105
Alogwu271105
Ikpogwu271105
Ojueja271105
Amabo271105
Ikpoloko271105
Okapanaji271105
Ani-Ocha271105
Inene271105
Okwuonoko271105
Aniocha II271105
Iteti271105
Olla271105
Arrugo271105
Iyano271105
Oluknodu271105
Adgwu271105
Ajankoje271105
Ajitata271105
Ajmukoje271105
Akene271105
Akinia271105
Akpalobe271105
Akpanya271105
Akpiola271105
Akura271105
Alakwa271105