Gassol Postal or Zip Code (Taraba State)

Gassol is one of the sixteen (16) Local Government Area (LGAs) in Taraba State, Nigeria.

The LGA is made up of several locations that make use of varying postal or zip codes.

Here are the postcodes for areas In Gassol LGA:

Gassol

LocationPostcode
Njiddawa672104
Sabongida672104
Sendurde672104
Takai672104
Tela672104
Gassol672104
Wurno672104
Gidan-Sartin672104
Wuro-Boki672104
Gombe672104
Wuro-Jam672104
Jafuma672104
Wuryo672104
Kufai672104
Madani672104
Maiwuya672104
Mbodawa672104
Nafuche672104
Namguru672104
Nassarawa672104
Ashi-Arage672104
Beida672104
Borno672104
Duniya Dan-Anacha672104
Gargala672104

Mutum Biyu

LocationPostcode
Abba672103
Peou672103
Agungu672103
Sabon-Magaji672103
Aho-Abun672103
Samda672103
Awambe672103
San-Sani672103
Bada-Koshi672103
Sarkin Shira672103
Dajo672103
Sarkin-Ruwa672103
Garba Chede672103
Sha-Apela-Agbe672103
Garin Mallam672103
Torkegh672103
Gidan Hav672103
Tsokugh-Aberaka672103
Gunduma672103
Tura Keke672103
Jara-Babba672103
Tutare672103
Jauro-Manu672103
Unguwar-Maji672103
Kufai672103
Wuro-Mane672103
Maigemu Nannai672103
Yerima672103
Mnyamchie672103
Mutum Biyu672103