LGA Postcode

Emohua Postal or Zip Codes (Rivers State)

Emohua is one of the twenty-three (23) Local Government Areas (LGAs) in Rivers State, Nigeria. Its headquarters are located in the town of Emohua.

Locations within the LGA make use of the same postal or zip code.

Here’s the postcode for areas in Emohua:

LocationPostcode
Omuordm511102
Rumewhor511102
Umudioga511102
Omuordu511102
Rumiji511102
Omuorupu511102
Rumodogo511102
Omuosa511102
Rumou Kparae Kah511102
Omuosu511102
Rumuagwor511102
Omuotam511102
Rumuebagwor511102
Omuovona511102
Rumuekpe511102
Omuikea511102
Omuse-Omusemgbe-Lela511102
Rumuigbaa511102
Omuishioha511102
Onimini511102
Rumuigwenya511102
Omukoro511102
Onimuli511102
Rumukani511102
Omumonyor511102
Onimuli-Oji511102
Rumuohe511102
Omuoda511102
Orlu-Igbaa511102
Rumuokwu511102
Omuogboi511102
Osa511102
Ubimini511102
Omuoji511102
Ovogo511102
Udoha511102
Omuokiedinma511102
Rumeeleni511102
Ukaeli511102
Omuokpata511102
Rumeoro511102
Ukwu Waterside511102
Ohioomuigwuemi511102
Omu Ikea511102
Omuaza511102
Oluonugbuda511102
Omu Isuea511102
Omuchioha511102
Omaibo511102
Omu Mbom511102
Omuchiou511102
Omeke511102
Omu Noro-Omue511102
Omudede511102
Omeneta511102
Omu Nwenea511102
Omueti511102
Nkpob511102
Omi Dikenuaji511102
Omu Nwibike511102
Omueze511102
Nmehielle511102
Omohia511102
Omu Ocham511102
Omuika511102
Obelle511102
Omokpiriku511102
Omu Sukuta511102
Obohia511102
Omorihuru511102
Omu Woka511102
Obugner-Unimini511102
Omota511102
Omu-Didenuaji511102
Odegu511102
Omu Agala511102
Omuabali511102
Odoha511102
Omu Agiri511102
Omuade511102
Ogbakiri511102
Omu Amah511102
Omuagbaoke511102
Ogbelegba511102
Omu chip511102
Omuagula511102
Ogbola511102
Omu Eechi511102
Omuali511102
Ohamyim511102
Omu Ibah511102
Omuama Omuanaa511102
Ereku511102
Mgbu Ogbakiri511102
Mgbuwoke511102
Eza-Nkpokwu511102
Mgbuajah511102
Ndele511102
Hiamali511102
Mgbuakni511102
Ngbere511102
Akpabu511102
Ibaa511102
Mgbuateta511102
Ngbereka511102
Amapa511102
Ibomimere511102
Mgbuayim511102
Ngbuobogizi511102
Bundele511102
Ikungachinwo511102
Mgbuealalu511102
Chio511102
Imere511102
Mgbuedah511102
Chiwokanwere511102
Isiodu511102
Mgbuelia511102
Egamini511102
Itu511102
Mgbuemnubade511102
Egbeda511102
Izuoya511102
Mgbueto511102
Egbelu511102
Mbuama511102
Mgbuikor511102
Ehio511102
Mbuegizi511102
Mgbuitanwos511102
Ehioprada511102
Mechiemechi511102
Mgbuogbakiri511102
Ekunchara511102
Mgbu Ehinmi511102
Mgbuohia511102
Elele Alimni511102
Mgbu Igobo511102
Mgbuokporo511102
Emohua511102
Mgbu Ika511102
Mgbuomohia511102
Agbandele511102
Ahi Ogbakiri511102
Ahia Wokoma511102

Related Articles

Back to top button