Ebonyi State Postcode

Ebonyi LGA Postal or Zip codes (Ebonyi State)

Ebonyi Local Government Area (LGA) of Ebonyi State, Nigeria, has several
district which all make use of varying postal or zip codes.

Here are the postcodes
for districts located within Ebonyi LGA:

Amachi

Location

Postcode

Nwanwu

480101

Obeagu

480101

Ochobu-Okum

480101

Ofioku

480101

Ogbuchia

480101

Ohabele

480101

Okoria

480101

Onyikwa

480101

Onyirigbo

480101

Mgbabeluzor

480101

Uburu

480101

Ndeboshi-Oku

480101

Uwarem

480101

Ndingwutu

480101

Ndiofutu

480101

Ndiudara

480101

Ndoketa

480101

Ndugbaleze

480101

Abakaliki
(RURAL)

480101

Agalegu

480101

Akpanya

480101

Ameta

480101

Egwudulegu

480101

Ete

480101

Ibom

480101

Ijaga

480101

Izzilokwo

480101

Amagu

Location

Postcode

Oshugbo

482115

Ugbodo

482115

Ugbonia

482115

Amagu

482115

Ekwetekwe

482115

Ekwurukwu

482115

Enyim

482115

Igbeagu

482115

Ikwerikwo

482115

Isiofffia

482115

Ndufu
Ndeguazu

482115

Odeligbo

482115

Ohaigbo

482115

Ohaoffia

482115

Okeagba

482115

Okwefurike

480107

Olua

480107

Opamma

480107

Orizo

480107

Agalegu I

480107

Ishiagu

480107

Agalegu II

480107

Magu-Amagu

480107

Agukpobe

480107

Mgbalukwu-Amagu

480107

Alibaruhu

480107

Ndiakochi

480107

Amachi-Amagu

480107

Ndiegbe

480107

Amachi-Onuteta

480107

Ndieze-Amagu

480107

Amechara

480107

Ndinwamini

480107

Amegu-Onicha

480107

Ndiube

480107

Amike

480107

Nwafo-Ogu

480107

Eketube

480107

Obegu Ebia

480107

Enwuagba

480107

Obulechi

480107

Enyibuchiri

480107

Oferekpe

480107

Ezza Inyi

480107

Ohamini I

480107

Ezza-Ebia
I

480107

Ohamini II

480107

Ezza-Ebia
II

480107

Okpitumo-Amangu

480107

Igbegu-Amagu

480107

Okpuru
Egbu

480107

Ishieke

Location

Postcode

Omorodu

480108

Onyirigbo

480108

Oumini

480108

Ugbana

480108

Ugbovo

480108

Abarigwe

480108

Ndiogodo
Aba

480108

Alibaruhu

480108

Ndiogodo
Idoko

480108

Anyadulogu

480108

Ndioke

480108

Edomia

480108

Obodo

480108

Egwudilegu

480108

Ochekwu

480108

Ekebeligwe

480108

Odomoke

480108

Enyibichiri

480108

Oferekpe

480108

Ezza Ofu

480108

Ogbuyaroku

480108

Idembia

480108

Ohatekwe

480108

Ikelegu

480108

Ojiegbe

480108

Ishihumini

480108

Okpoduma

480108

Ishile

480108

Izenyi

480108

Nchokefu

480108

Ndiabo
Ofoke

480108

Ndiefi

480108

Izzi Unuhu

Location

Postcode

Abia

480103

Ihweokpu-Nkaleke

480103

Agalegu

480103

Mgbabo

480103

Alike
Agbaja

480103

Ndiebo-Nkaleke

480103

Amaechara-Nkaleke

480103

Ndieze-Nkaleke

480103

Ameta

480103

Ndinwinyima-Echora

480103

Amozo

480103

Ndiokwase-Echara

480103

Ananchi-Nkaleke

480103

Ndizze-Agbaja

480103

Azama-Agbaja

480103

Obulechi-Agbaja

480103

Azu-Uda-Echara

480103

Obulechi-Nkaleke

480103

Azuebirigba-Agbaja

480103

Odiofia-Echara

480103

Azugwu-Agbaja

480103

Ofe-Iyi-Okwu

480103

Azuiyokwu-Agbaja

480103

Okwefurike

480103

Echjara-Unuhu

480103

Omege-Nkaleke

480103

Eguagu-Agbaja

480103

Unagboke-Inyimagu

480103

Ekaeru-Inyimagu

480103

Ezia-Agbaja

480103

Nkaleke Achara

Location

Postcode

Ndiugbala

480102

Otam

480102

Ndiukabi

480102

Oterufie

480102

Nkoroma

480102

Ozibo

480102

Nwofo-Ogu

480102

Uburu

480102

Obegu-Okpe

480102

Ugbo-Enyim

480102

Ofia Ube

480102

Ukpachachia

480102

Oguzaruonmeya

480102

Umuigwe

480102

Ojiegbe

480102

Ojienya

480102

Okaria

480102

Okpanku

480102

Okwefurike

480102

Okworeka

480102

Omege

480102

Onyikwa

480102

Ndiochi-Igbo

480102

Oponma

480102

Alibaruhu

480102

Amachi

480102

Amagu

480102

Eke

480102

Ekebe

480102

Ekejube

480102

Enwu Agba

480102

Enwumini

480102

Enyiagba

480102

Enyibuchiri

480102

Ete

480102

Item

480102

Mbamini

480102

Ndi Ekpe

480102

Ndibulofia-Echara

480102

Nkaleke Echara

Location

Postcode

Okpuizumo

480104

Udeku Aba

480104

Aba

480104

Nkebe-Opfunyionu

480104

Azu-Oji-Ntezi
Aba

480104

Ntezi Aba

480104

Azu-Uda-Eda-Echora

480104

Obegu
Oroke Onuoha

480104

Echi Aba

480104

Obegu-Aba
Onu-Oji

480104

Edufu
Akparata

480104

Obegu-Aba-Ekpido

480104

Ezilulo-Eda
Echara

480104

Obegu-Abaofra

480104

Ishi
Nwachi-Ntezi

480104

Obegu-Aghamehu

480104

Mbukobe-Ntezi
Aba

480104

Obegu-Opfunyionu

480104

Mgbabo
Echara

480104

Ogboji Aba

480104

Ndebe Oko
Onuoha

480104

Ogegu-

480104

Ndebo
Abaofia

480104

Ndebo
Ede-Echara

480104

Ndebo-Mgbabo-Echara

480104

Ndebo-Opfunyionu

480104

Ndu Ak-Eda
Echara

480104

Nedbo-Aghamohu

480104

Okpui-Tumo

Location

Postcode

Agundzu

480105

Ndechi

480105

Ubegu-Omege

480105

Ameji

480105

Ndi-Igboke

480105

Uwalakabe

480105

Azuabe

480105

Ndiaja

480105

Azuoto

480105

Ndialo

480105

Echegu
Nkaleke

480105

Ndimbam

480105

Edda
Abarigwe

480105

Ndioduma

480105

Efugbo

480105

Ndioke

480105

Egwuagu

480105

Ndiokenyi

480105

Egwuagu
Ndegu

480105

Nkaleke

480105

Ephuenyia

480105

Obusia-Amechi

480105

Erueke

480105

Odeligbo-Ndegu

480105

Igidiagu

480105

Ohatekwe

480105

Izekwe

480105

Okpanku

480105

Mba-Offia

480105

Omege

480105

Nchegbu

480105

Ovuoba

480105

Ndebo-Odeligbo

480105

Ubegu-Odeligbo

480105

Related Articles

Back to top button